فروش پیانو گرگان

فروش پیانو گرگان داستان پیانو از سال 1709 در پادوا، ایتالیا، در مغازه سازنده ساز تارپیس به نام بارتولومئو دی فرانچسکو کریستوفوری (1731-1555) آغاز می شود. بسیاری دیگر از سازهای زهی و کیبورد مقدم بر پیانو بودند و منجر به توسعه سازهایی شدند که امروزه آنها را می شناسیم. دانش بشر مبنی بر اینکه یک… ادامه خواندن فروش پیانو گرگان