برچسب: مرکز فروش پیانو در سمنان

  • فروش پیانو در سمنان

    فروش پیانو در سمنان پیانوی آکوستیک با تکنولوژی بالا شامل بدنه پیانو است. یک صفحه کلید موسیقی بر روی بدنه پیانو نصب شده است. کلیدها برای کارکرد چکش برای زدن رشته ها به عمل متصل می شوند. رشته های مجاور چکش ها با توجه به فرکانس، گام و دامنه ها در گروه های مختلف مرتب […]