برچسب: مرکز فروش پیانو در اصفهان

  • فروش پیانو اصفهان

    فروش پیانو اصفهان نیاکان پیانو اولین سازهای زهی هستند. برداشتن، ضربه زدن و خم شدن رشته ها در میان تمام تمدن های باستان شناخته شده بود. مزاج یک ساز باستانی از نوع جعبه ای بود که دارای تارهایی بود که با یک تکه چیده می شد. کلیدها به سازهای زهی اضافه شد تا خانواده سازهایی […]