برچسب: قیمت پیانو کرمانشاه

  • فروش پیانو کرمانشاه

    فروش پیانو کرمانشاه خم شدن رینگ توسط استین وی هنوز مورد استفاده قرار می گیرد و اولین مرحله در مونتاژ پیانوی بزرگ است. لایه های چوب افرا با الیاف بلند بهم چسبیده و در یک پرس فلزی خم می شوند تا یک لبه مداوم ایجاد کنند. لبه داخلی و خارجی به این ترتیب ساخته می […]