برچسب: قیمت پیانو تبریز

  • فروش پیانو تبریز

    فروش پیانو تبریز واژه پیانو شکل کوتاه شده پیانوفرته است. اصطلاحات موسیقی ایتالیایی پیانو و فورته به ترتیب “نرم” و “بلند” را نشان می دهند. در این زمینه اشاره به تغییرات حجم (یعنی بلندی صدا) تولید شده در پاسخ به لمس یا فشار پیانویست بر روی کلیدها است: هرچه بیشتر سرعت فشار یک کلید، هرچه […]