برچسب: فروش پیانو دیجیتال یاماها ساری

  • فروش پیانو دیجیتال ساری

    فروش پیانو دیجیتال ساری   فروش پیانو دیجیتال ساری هر تنالیته با علامت سرکلید یکسان در تونیک های متفاوت میتواند تشکیل مدهای ماژور یا مینور بدهد بطور مثال اگر یک علامت دیز بر روی خط پنجم کلید سل قرار بگیرد به معنای این هست که نت فا در اتود یا قطعه مورد نظر میبایست بصورت […]