فروش پیانو در بابل

فروش پیانو در بابل سیم های پیانو از فولاد ساخته شده اند. در مقابل، کمان ویولن و تار که انرژی آن ها را به یک صدای غنی و طنین انداز تبدیل می کند از چوب ساخته شده است. اگر فقط مسئله افزایش صدای بلند تولید شده هنگام ضربه چکش ها به سیم ها بود، یک… ادامه خواندن فروش پیانو در بابل