برچسب: خرید گیتار در قزوین

  • فروش گیتار در قزوین

    فروش گیتار در قزوین منبت کاری منبت ها عناصر بصری هستند که در سطح خارجی گیتار تنظیم می شوند. هم برای تزئین و هم برای اهداف هنری. مکان های معمول برای خاتم کاری در صفحه تخته، سر و گیتارهای صوتی اطراف سوراخ صدا است. منبت ها از نقاط پلاستیکی ساده روی تخته فرت گرفته تا […]