برچسب: خرید گیتار در رشت

  • فروش گیتار در رشت

    فروش گیتار در رشت گیتار نوعی ساز زهی است که دارای شش سیم می باشد. این ساز در گذشته نام های دیگری همچون کیتارا یا فیتارا که گیتار برگرفته از این نام ها بوده است. گیتاری استاندارد است که هنرجو بتواند با آن اجرای آسان و راحتی داشته باشد. اگر می خواهید در این ساز […]