فروش گیتار در اراک

فروش گیتار در اراک گیتار، یک ساز موسیقی زهی کنده شده است که احتمالاً در اوایل قرن شانزدهم از اسپانیا سرچشمه گرفته است. گیتار اولیه باریک و عمیق تر از گیتار مدرن بود و کمر کمتری داشت. این سازه نزدیک به ویهوئلا، ساز گیتار شکل بود که به جای عود در اسپانیا اجرا می شد.… ادامه خواندن فروش گیتار در اراک