برچسب: خرید پیانو در کرمان

  • فروش پیانو کرمان

    فروش پیانو کرمان صفحه کلید پیانو 88 کلید دارد. تعداد رشته ها به مدل بستگی دارد، اما معمولاً حدود 230 است. برای نت های تنور و سه گانه، سه رشته برای هر کلید رشته می شود. برای نت های باس، تعداد رشته ها در هر نت از سه، به دو کاهش می یابد و سپس […]