برچسب: خرید پیانو در نیشابور

  • فروش پیانو در نیشابور

    فروش پیانو در نیشابور اولین پیانویی که در ژاپن ساخته شد، قائمه ای بود که توسط توراکوسو یاماها ساخته شد. بعداً به نام شرکت یاماها تغییر نام داد. فقط دو سال بعد، کارخانه نیپون گاکی با آهنگ های اولین پیانوی بزرگ خود طنین انداز شد. در این دوره اولیه، این شرکت بر روی ساخت ابزارهایی […]