برچسب: خرید پیانو در سنندج

  • فروش پیانو در سنندج

    فروش پیانو در سنندج پیانو کریستوفوری کریسفوری آغاز پیانو است. اگرچه قبلا سازهای صفحه کلید زیادی وجود داشت. این پیانو کوچکترین ساز باقی مانده است. مانند ساز 1726، از یک بلوک پین معکوس برخوردار است که پین ​​های تنظیم آن از داخل عبور می کنند. رشته ها به انتهای پایین متصل می شوند، که فضای […]