برچسب: خرید پیانو در بیرجند

  • فروش پیانو در بیرجند

    فروش پیانو در بیرجند پیانو در چین: چین در دهه 1600 سنت های موسیقی غنی زیادی داشت که هم از سازهای داخلی و هم از سازهای وارداتی استفاده می کرد. اما چیزی شبیه به کلاویکورد، ساز کیبوردی زهی و سلف پیانو نداشت. به همین دلیل ریچی آن را انتخاب کرد. امیدوار بود که این ابزار […]