برچسب: خرید پیانو آکوستیک ارزان

  • فروش پیانو آکوستیک

    فروش پیانو آکوستیک   فروش پیانو آکوستیک نت اول Do: دومینس = هفت شهر عشق است یعنی خدایی که در بشر متجلی شد و حضور خداوند است در بشر. خرید پیانو آکوستیک نت دوم Re: رجاینا = ملکه، خلیفه ، ملکه پادشاه و( ماه) یعنی جانشین خورشید. نت سوم Mi: مایکروکازم = جهان آراسته خائوس […]