فروش گیتار در بندرعباس


فروش گیتار در بندرعباس

فروش گیتار

تاریخچه مختصر گیتار

توسط پل گای

گیتار یک ساز باستانی و نجیب است.

می توان تاریخچه آن را در بیش از چهارهزار سال جستجو کرد.

بسیاری از نظریه ها در مورد نژاد ساز مطرح شده است.

غالباً ادعا می شود که گیتار نوعی رباب یا حتی کیتارای یونان باستان است.

تحقیقات انجام شده توسط دکتر مایکل کاشا نشان داد که این ادعاها خالی از لطف نیست.

او نشان داد که رباب نتیجه یک خط جداگانه توسعه است، اجداد مشترک را با گیتار به اشتراک می گذارد، اما هیچ تاثیری در تکامل آن ندارد.

مرکز فروش گیتار در بندرعباس

فروش گیتار در شیراز

اجداد بی واسطه گیتار تأثیر عمده ای در ایجاد عود مضراب از عود بی حفره ای داشتند که مورها با خود به اسپانیا آوردند.

تنها “شاهد” تئوری کیتارا شباهت بین کلمه یونانی “کیتارا” و کلمه اسپانیایی “کویترا” است.

دشوار است تصور کنید که چگونه گیتار از کیتارا، که نوعی ساز کاملاً متفاوت بود – یعنی یک چنگ دامان چهارگوش مربع یا “لیر”، تکامل یافته است.

فروش گیتار کلاسیک در بندرعباس

در میان بسیاری از سازها، گیتارهای زهی و چنگ ساده سفر خود را از خاورمیانه و ایران به چهار گوشه جهان آغاز کردند.

و به نیاکان ما این امکان را داد تا تاریخ موسیقی گیتار و موسیقی مدرن را تحت تأثیر قرار دهند.

خرید گیتار در بندرعباس

فروش گیتار در تهران

ریشه های تاریخ مدرن گیتار اروپا از زمان سلطنت روم باستان آغاز شد.

این گیتار به ابتدایی ترین و محبوب ترین نوع گیتار تبدیل شد که بیش از هزار سال پس از سقوط رم در قاره اروپا استفاده می شد.

قیمت گیتار در بندرعباس

گیتار باس آکوستیک

گیتار باس آکوستیک یک ساز باس است که دارای بدنه چوبی توخالی شبیه به یک گیتار آکوستیک شش سیمه است که البته تا حدودی بزرگتر از آن است.

گیتارهای الکتریکی می توانند بدنه هایی جامد، نیمه توخالی یا توخالی داشته باشند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.