فروش پیانو دست دوم بابل


فروش پیانو دست دوم بابل

"<yoastmark

 

فروش پیانو دست دوم بابل

تعویض آكوردها

پس از فراگیری آکوردهای می ماژور و لامینور، مرحله بعدی برای شما این است که بتوانید

به آسانی این دو الامینور تصویر ۹-۱ وضعیت انگشتان دست چپ را در نواختن آکوردلا مینور

نشان می دهد که این آکورد در نمودار آکورد به این صورت بیان می شود:

خوان مارتین از آنکه پس توانستید را با یکدیگر تعویض نمایید.

این کار را با نواختن آکورد می ماژور با ضربات متوالی شست ودریک ریتم آرام و منظم آغاز

نمایید. ضرب گرفتن با پای چپ، شما را در مساوی نگه داشتن فواصل زمانی ضربات ریتم

یاری می دهد .

خرید پیانو دست دوم بابل

ریتم را یکنواخت نگه دارید، هر سه انگشت دست چپ را با هم در عرض سیم ها پایین

ببرید تا در موقعیت آکورد لامینور قرار بگیرند. از آنجا که این دو آکورد همانطور که قبلا هم

گفته شد با یک وضعیت انگشتان نواخته می شوند، لذا محل انگشتان بدون تغییر وضعیت

آنان نسبت به یکدیگر جابجا می شود.

در ابتدای کار مجبورید بسیار آهسته با سرعت کم بنوازید تا هنگام تعویض آكوردها هیچ

تأخیری در ضربات ریتم احساس نشود .

در هنگام تغيير آكورد به لامینور، ریتم را همانند قبل با ضربات شست (بدون انقطاع بطور

یکنواخت ادامه دهید .

قیمت پیانو دست دوم بابل

و پس هر گاه که احساس نمودید آمادگی لازم در شما ایجاد شد، دوباره – بدون تأخیر در

ضربات ریتم – به می ماژور باز گردید. این عمل را بارها و بارها تکرار کنید تا اینکه بتوانید آکورد

ها را به آسانی با یکدیگر تعویض نمایید.

ماژور و ۴ و ضرب آکورد لامینور است. شمارش با صدای بلند، در تغییر آکوردها در زمان دقیق

شما را یاری خواهند نمود. در نت نویسی و نمودار آکورد، تمرین ۱ اینگونه نوشته می شود:


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.